BẢO VỆ SỨC KHỎE MÙA DỊCH cùng Shinpoong và hệ thống Chăm Sóc Sức Khỏe và Sắc Đẹp Medicare.

Minudia 02.08.2021